Sabirabad rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Sabirabad rayon MKS
Elanlar
18 İyul , 2019

HÖRMƏTLİ   KİTABSEVƏRLƏR

Mərkəzi kitabxananın Xidmət şöbəsinə mənəvi dünyamızı qidalandıran yeni kitablar daxil olmuşdur.

 Elm sahələri üzrə müxtəlif ədəbiyyatlar

Bədii oxunaqlı kitablar

Elm sahələri üzrə iqtisadı nəzəriyyələr

Ali riyaziyyat

Klinik kardiologiya

Əmək Məcəlləsi və s. bədii ədəbiyyatlar

A.Hüseynli       “Qədim Türk hökümdarı”

Firuz Mustafa  “Teatr meydanı”

E.Hüseynbəyli “Şah Abbas”

Firuz-Mustafa   “Qum saatı”

Frans Kafka      “Hekayələr”

Cek London      “Hekayə ustaları” və s.

Kitablar oxuculara yaxşı dost kimidir.

Buyurun, yeni kitablar yolunuzu gözləyir!