Sabirabad rayon

MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ KİTABXANA SİSTEMİ

Əlaqə

Sabirabad rayon


Sabirabad rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Ünvan: Sabirabad rayonu, Mədəniyyət Mərkəzinin binasının bir hissəsi.

Veb-səhifə: http://sabirabad.cls.az