Sabirabad rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Sabirabad rayon MKS

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə aid ədəbiyyat /xarici dillərə tərcumə/

Xocalı Soyqırımı=Khojaly Genocide=Ходжалинский Геноцид

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə aid ədəbiyyat /xarici dillərə tərcumə/

Террор: события, факты, доказательства

Rəhimov Emil Rahib oğlu.

Xocalı soyqırımı və itirilmiş ədalət: [ərəb dilində]

Nazim Tapdıqoğlu. Azərbaycan faciələrinin təqvimi: hər bir azərbaycanlı üçün yaddaş kitabı

Son dərəcə qiymətli, tədqiqat səviyyəli bu kitabda başı tarixən min bir bəlalar çəkmiş Azərbaycanın ayrı-ayrı illərdə üzləşdiyi fəlakət və faciə­ lərin təqvim tarixləri toplanmışdır. Kitabda təqvimin xronoloji ardıcıll

Gurcam Bulent.Haut-Karabakh: terre occupee

Ce livre est publiö avec le soutient de la «Maison d'Azerbaidjan- Belgique» dans le but de faire connaitre notre tragedie par le monde. La plupart des informations sont tirees des archives de la Commission d'Etat de la Republique d'Azerbaidjan pour les