Sabirabad rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Sabirabad rayon MKS

Əlisahib Əroğul. Erməni-daşnak faşizmi və Azərbaycan

Yazıçı-publisist Əlisahib Əroğul bu kitabında amansızlığı və xüsusi qəddarlığı ilə seçilən Ģovinist və militarist, Azərbaycan türkünün varlığına qənim kəsilmiĢ erməni-daĢnak faĢizminin, onun aparıcı siyasi qüvvəsi ol

Aşırlı Akıf. Türkün Xocalı Soyqırmı

"Türkün Xocalı soyqırımı" kitabı XX əsrdə Azərbaycan türklərinə və eləcə də bütün bəşəriyyətə qarşı törədilmiş ən ağır cinayətlər sırasında dayanan Xocalı soyqırımından bəhs edir. Erməni və keçmiş sovet hərbç

Sabir Məmmədo. Xocalı Soyqırımı

“Xocalı soyqırımı” adlı bu kitabça gənclərimizin və xarici qonaqların bu barədə məlumatlandırılması məqsədilə tərtib olunmuşdur. Bu məlumat kitabçası Qarabağ döyüşlərində erməni təcavüzkarlarına qarşı vuruşmuş, er

Mirzə Rəhim Fəna. 1905-ci il hadisəsi

Kitabda XIX əsr Qarabağ adəbi ntühitinin görkəmli nümayəndalərindən olan M irzə Rəhim Fənanın öton yüzilliyin əvvollərində şahidi olduğu erməni milhtçilərinin törətdiyi qırğmlardan bəhs olunur.