Sabirabad rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Sabirabad rayon MKS

Rəxşanlı Rəsul. Akademik Soltan Mehdiyev

Bu kitab tanınmış azərbaycanlı alim, kimya elmləri doktoru, professor, Azərbaycan EA-nın akademiki Soltan Cəfər oğlu Mehdiyevin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuşdur. S.C.Mehdiyev neft kimyası sahəsində uzun illər uğurla çal�

Beynəlxalq Astronomiya İlinə həsr olunmuş astronomiya, fizika və riyaziyyat üzrə beynəlxalq konfransın materialları

Beynəlxalq Astronomiya ilinə həsr olunmuş astronomiya, fizika və riyaziyyat üzrə beynəlxalq konfransın MATERİALLARI

Pənahi Şəfiq Abbas oğlu, Kərimov Vaqif Mirzəmehdi oğlu, Tağıyev Allahverdi Şükür oğlu. Mühəndisi-geologiya: süxurların mühəndisi-geoloji xüsusiyyətləri

Dərs vəsaitində müasir mühəndisi-geologiyanın əsas məqsədi, müxtəlif geoloji şəraitdə tikintilərin və qurğuların işlənməsi, tikinti sahəsində gedən və tikintiyə təsir edən müxtəlif fiziki-geoloji və texnogen prosesləri ara

Mehdiyev Eldar İsmayıl oğlu, Kərimov Vaqif Mirzəmehdi oğlu. Mühəndisi geodinamika

Mehdiyev Eldar İsmayıl oğlu, Kərimov Vaqif Mirzəmehdi oğlu. Mühəndisi geodinamika. Dərs vəsaiti. Bakı.- səh. 90 Dərs vəsaitində xalq təsərrüfatı və mühəndisi qurğuların tikintisi məqsədi ilə ayrı-ayrı regionların qiymətlənd

Uşaqlar üçün ensiklopediya: astronomiya

Uşaqlar üçün ensiklopediya: astronomiya