Sabirabad rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Sabirabad rayon MKS

Zenkoviç Nikolay. Heydər Əliyev. Tale yolları

Nikolay Zenkovic müasir Rusiyada ən məşhur və maraqlı tarixi araşdırmalar müəllifidir. Yeni əsərində o. qeyri-adiliyi ilə diqqəti cəlb edən Heydər Əliyev şəxsiyyətinə müraciət etmişdir. Vaxtilə Sov.İKP MK Siyasi Bürosunun üzv

Hüseynzadə Çingiz , Rəhmanov Cəmaləddin. Heydər Əliyev və Azərbaycanda Olimpiya Hərəkatı

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin 10 illik yubileyinə həsr olunur

Hüseynova İradə Mehtiqulu qızı. Heydər Əliyev və Qafqazda sülh prosesi: magistr hazırlığı üçün proqram

Proqram Qafqazda sülh prosesinin vacibliyini doğuran sosial-siyasi, iqtisadi və mədəni amillərin, «Ümumi Qafqaz evi» ideyasının, Qafqazda sülh, əmin-amanlıq və təhlükəsizliyin, Qafqazın dünyanın inkişaf etmiş dövlətləri ilə inte

İbrahimov Hacı Səbuhi. Heydər Əliyev və əxlaqi dəyərlər

Biz Azərbaycanda öz milli-mənəvi dəyərlərimizə söykənərək, eyni zamanda xalqımızın elminin, mədəniyyətinin inkişafına, milli-mənəvi dəyərlərin ümumbəşəri dəyərlərlə zənginləşməsinə və vəhdətinə xüsusi əhəmiyyə