Sabirabad rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Sabirabad rayon MKS

Elxan Elatlının "Pəncərədə görünən kölgə"

« Pəncərədə görünən kölgə» sevilən yazıçı ElxanElatlmın detektiv janrında yazdığı dörd hekayə və iki povestdən sonra ilkromanıdır. Bu maraqlı və təsirli əsərdən başlayaraq, müəllif dünya detektivindəheç kəsə bənzə