Sabirabad rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Sabirabad rayon MKS

Elm sahələri üzrə ədəbiyyatlar

Məşhur amerikan dilçisi Leonard Blumfildin "Dil" əsərində müəllifin dilə yeni baxışları əks olunub. Eyni zamanda kitabda dilin gənc qrammatiklərdən fərqli təhlil metodu və prinsipləri şərh olunur. Kitab ilk dəfə orijinaldan Azərba

Prezidentin qızı

Pirallahı adasının yaxinlığındakı kantorların birində əlli il əvvəl baş vermış hadisə bura təsadüfən gəlmiş dörd dost olan fotoqraflar tərəfindən yenidən təkrarlanır. Kantorda faciəvi sirrli, müəmmalı şəkildə ölmüş ad

Soyugu Qoruyanlar

Dövlət təhlükəsizliyinin istefaya çıxmış polkovniki Timur Qarayev yaxın dostunun və məsləkdaşının izsiz-soraqsız itgin düşməsindən, özünə isə sui-qəsd cəhdindən sonra bu işdə xüsusi xidmətlərin əlinin olduğunu duyur. Ax

Qorxulu oyun

Tanınmış yazıçı - hüquqşünas Əlisafa Azayevin "Qorxulu oyun" povestində mənəvi dəyərlərimizi gözdən salan insanlara qarşı barışmaz mövqeyi öz əksini tapmışdır.Əsərdə məhəbbət, sədaqət səhnələri oxucunu nə qədər t

Casusun ifşası

Tanınmış yazıçı-hüquqşünas Əlisafa Azayevin bu yeni kitabına onun olmuş əhvalatlar əsasında qələmə aldığı kiçik hekayələri toplanmışdır. Mövzu əlvanlığına görə seçilən bu hekayələr oxucusunu yormur, əksinə onu hadis