Sabirabad rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Sabirabad rayon MKS

Elm sahələri üzrə ədəbiyyatlar

Azərbaycan dilçiliyi müntəxəbatıI cild Azərbaycan dilçiliyi tarixi: Mahmud Kaşğarlıdan I Türkoloji Qurultaya qədərII cildAzərbaycan dilçiliyi tarixi:I Türkoloji Qurultaydan XX əsrin 60-cı illərinə qədər III cildAzərb

Elm sahələri üzrə ədəbiyyatlar

I cild Azərbaycan Dilinin Funksional Qrammatikası: Fonemika və Morfemika II cildAzərbaycan Dilinin Funksional Qrammatikası: Morfologiyaya Yeni Baxışlar və Leksematika. Monoqrafiyada Azərbaycan dilinin morfologiyasının bir sıra aktual

Elm sahələri üzrə ədəbiyyatlar

DilimizKitab tanınmış ingilis dilçisi S.Potterin ingilis xalqının əsrlər boyu danşdığı dil onun keçdiyiçətin və şərəfli yol haqqında düüncələrini əks etdirir.

Elm sahələri üzrə ədəbiyyatlar

Ümumi Dilçilik Üzrə ƏsərləriDilçilik elminin klassiklərindən sayılan İ.A.Boduen de Kurtenenin "Ümumi dilçilik üzrə əsərləri" kitabında müəllifin dil, onun genezisi, ontologiyası haqqında fikirləri öz əksini tapıb. Müəllif ayr

Elm sahələri üzrə ədəbiyyatlar

Dillərin Milli Xarakteri HaqqındaBu kitab iki hissədən ibarətdir. Birinci hissədə dünya dilçilik elminin yaradıcılarından biri olan V. fon Humboldtun dilçilik görüşləri haqqında F.Y.Veysəllinin məqaləsi, sonra isə V. fon Humbold