Sabirabad rayon

MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ KİTABXANA SİSTEMİ

"Ноев Ковчег и Гямигая-Гобустанский Алфавит"

“Xülasə”Bu günlərdə Azərbaycanın görkəmli alimi Əjdər Fərzəlinin (1937-2011) “Ноев Ковчег и Гямигая-Гобустанский алфавит” əsəri yenidən işıq üzü gör&