Sabirabad rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Sabirabad rayon MKS

Milli Qəhrəmanım Vətən Qürurum

Milli Qəhrəmanımız Mübariz İbrahimov haqqında

Cenni Herhardt

Amerikan ədəbiyyatında realizmin ən görkəmli nümayəndələrindən biri, tanınmış yazıçı, ictimai xadim Teodor Drayzerin "Cenni Herhardt" romanında pulun, kapitalın, var-dövlətin cövlan etdiyi bir dünyada Cenni kimi sadə insanların ta

Kerri bacı

Dünya şöhrətli yazıçı və ictimai xadim, amerikan ədəbiyytında realizmin ən görkəmli nümayəndələrindən biri sayılan Teoder Drayzerin bestsellerə çevrilən "Kerri bacı" romanında qadın xobəxtliyinə aparan yolun təmiz və şərəf

Sirli Ada

Dünya ədəbiyyatı tarixində elmi-fantastik romanın yaradıcısı sayılan Jül Vernin "Sirli ada" romanı XIX əsrin romantik üslubuna uyğun olaraq gərgin dramatik süjetə və Sayrus Smit, Gedeon Spilet, Penqrof, Herbert, Nab və başqaları kimi

Cinayət və Cəza

XIX əsrin böyük rus yazıçısı, rus milli ruhunun dərin ifadəçisi Fyodor Mixayloviç Dostoyevski dünya ədəbiyyatının, eləcə də fəlsəfi və estetik fikrinin inkişafına güclü təsir göstərmişdir. Dostoyevski realizminin ə