Sabirabad rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Sabirabad rayon MKS

Çingiz Abdullayev. Uzun çəkən sözardı

Təxminən iyirmi beş il bundan əvvəl serjant Qorçilinin bölməsi Əfqanıstan dağlarında düşmənlərin sayca üstün olan qüvvələilə vuruşmuşdu. Bu qırğından hamı sağ çıxmamışdı, salamat qalanlar isə bu hadisələri yada salmama

Anton Pavloviç Çexov. Seçilmiş əsərləri

Dünya ədəbiyyatında ən görkəmli yerlərdən birini tutan böyük rus yazıçısı A.P.Cexov öz əsərlərində yaşadığı dövrün ən real səhnələrini, ictimai həyatın səciyyəvi tərəflərini əks etdirmişdir. Lev Tolstoy onu "nəsrin

Bir Batalyonun Tarixi

Kitabda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 1993-cü il 2 noyabr tarixində xalqa müraciətindən sonra təşkil olunmuş Quba-Qusar könüllərindən ibarət batalyonun yaranması, erməni təcavüzkarlarına qarşı batalyon igid

Həzrəti Fatimə

"İslamın müqəddəs simaları" seriyasından Azərbaycan oxucusuna təqdim olunan bu ilk kitab Uca Peyğəbərmin sevimli qızı Həzrəti Fatiməyə həsr olunmuşdur.

Şuşa Pənahabad

Kitabda Şuşanın tarixi keçmişi, unikal tarixi memarlıq abidələri, görkəmli şəxsiyyətləri haqqında məlumatla yanaşı, şəhərin erməni vandallarının işğalında əvvəlki və işğaldan sonrakı mənzərəsini əks etdirən fotosənə