Sabirabad rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Sabirabad rayon MKS

Hüseyn Cavid Pyeslər

Kitabda böyük şair və dramaturq Hüseyn Cavidin "Ana" , "Şüyx Sənan", " İblis","Səyavüş", və " Xəyyam" pyesləri toplanmışdır. Pyeslər Hüseyn Cavidin 2005-ci ildə " Lider" nəşriyyatında nəşr olunmuş "Əsərləri"nin 5 cildliyində

Əli Kərim

Seçilmiş əsərləri I-II cild

Qabil Seçilmiş əsərləri

I cild.  Müasir Azərbaycan şeirinin ən görkəmli nümayəndəsi, Xalq şairi Qabilin iki cilddə tərtib olunmuş "Seçilmiş əsərləri"nin birinci cildinə sənətkarın müxtəlif vaxtlarda yazdığı bir-birindən maraqlı şeirlər daxil e

Yusf Əhmədov. Torpağa tökülən qan

"Torpağa tökülən qan" romanı xalqımızın "20 yanvar" və "Qarabağ müharibəsi"ndən bəhs edir. Ermənistan ordusunun rusların köməkliyi ilə torpaqlarımıza təcavüz etməsi, torpaqlarmızın işğalı və bu dövrdəki mürəkkəb ict

Çingiz Abdullayev. Uzun çəkən sözardı

Təxminən iyirmi beş il bundan əvvəl serjant Qorçilinin bölməsi Əfqanıstan dağlarında düşmənlərin sayca üstün olan qüvvələilə vuruşmuşdu. Bu qırğından hamı sağ çıxmamışdı, salamat qalanlar isə bu hadisələri yada salmama