Sabirabad rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Sabirabad rayon MKS

Şirin Xanım Kərimbəyli Şadiman. Söz könlümü qələm etdi

"Söz könlümü qələm etdi" kitabı müəllifin yradıcılığı boyu müxtəlif illərdə qələmə aldığı məqalələr toplusudur.      Məqalələrin mövzusu bir sıra qələm sahiblərinin yaradıcılığı, habelə siyasi, məd

Əbdürrəhim Bəy Haqverdiyev Seçilmiş əsərləri

XIX əsrin sonunda Azərbaycan dramaturgiyasında maarifçiliyin növbəti mərhələsini başa çatdıran Əbdürrrəhim Bəy Haqverdiyev realist ədəbiyyatımızın və sənətimizin inkişafında əhəmiyyətli xidmətlər göstərmişdir. Onun "

Çingiz Aytmatov Seçilmiş əsərləri

Zəmanəmizin görkəmli yazıçısı Çingiz Aytmatovun yaradıcılığı dərin milli xüsusiyyətlərə malik olduğu kimi, həm də ümumbəşəri mahiyyət və məzmun ifadə edir. Onun dünya ədəbiyyatında böyük hadisə sayılan əsə

Zəlimxan Yaqub. Mənə ümid kimi bax

Xalq şairi Zəlimxan Yaqubun bu kitabında müxtəlif  illərdə yazdığı və bu gün dillər əzbəri olan şeirlərdən seçmələr toplanmışdır. Oxucular kitabda şairin Vətən, türkçülük, ictimai-siyasi mövzularda yazdığı şei

Aqata Kristi

Seçilmiş əsərləri