Sabirabad rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Sabirabad rayon MKS

Çingiz Abdullayev. Şübhəsiz metamorfoz

Yeganə ümidi varlanmaq olan kasıb rəssam- YOLDA PUL TAPMAQ. Gülməlidir? HEÇ DƏ GÜLMƏLİ DEYİL!Ona görə ki, pullar - HƏDSİZ MƏBLƏĞDƏ DOLLARLA DOLU İDMAN ÇANTASI - həqiqətən tapılır.Uğur? Yox...Əldə edilmiş pulları dərhal xə

Teymur Əzizov

Ölümə gedənlərin son rəqsi I-II hissə

Böyük Aərbaycan şairi Nizami

Şərqşünas alim, professor YşBertels (1890-1957) bu əsərində dünya şöhrətli Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin həyat və yaradıcılığından bəhs edir. Bu əsər müəllifin nizamişünaslıq və mütəfəkkir ş

Qarabağnamələr

Bu kitabda Azərbaycanın XIX əsr maarifpərvər tarixçiləri Mirzə Adıgözəl bəyin, Mirzə Camal Cavanşir Qarabağının, Əhməd bəy Cavanşirin Qarabağ haqqında tarixi, ədəbi-bədii, publisistik oçerkləri toplanmışdır.

Şirin Xanım Kərimbəyli Şadiman. Söz könlümü qələm etdi

"Söz könlümü qələm etdi" kitabı müəllifin yradıcılığı boyu müxtəlif illərdə qələmə aldığı məqalələr toplusudur.      Məqalələrin mövzusu bir sıra qələm sahiblərinin yaradıcılığı, habelə siyasi, məd