Sabirabad rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Sabirabad rayon MKS

Abdullayev, Çingiz Akif oğlu.

Abdullayev, Çingiz Akif oğlu.     Soyuğu qoruyanlar [Mətn]/Ç. A. Abdullayev ; rus dilin. tərc. R. Məmmədova.-   Bakı: Əli və Nino , 2013.- 270 s. : portr.; 19 sm.-  ( Çingiz Abdullayevin bütün əsərləri).-&nbs

Çingiz Abdullayev. Şübhəsiz metamorfoz

Yeganə ümidi varlanmaq olan kasıb rəssam- YOLDA PUL TAPMAQ. Gülməlidir? HEÇ DƏ GÜLMƏLİ DEYİL!Ona görə ki, pullar - HƏDSİZ MƏBLƏĞDƏ DOLLARLA DOLU İDMAN ÇANTASI - həqiqətən tapılır.Uğur? Yox...Əldə edilmiş pulları dərhal xə

Teymur Əzizov

Ölümə gedənlərin son rəqsi I-II hissə

Böyük Aərbaycan şairi Nizami

Şərqşünas alim, professor YşBertels (1890-1957) bu əsərində dünya şöhrətli Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin həyat və yaradıcılığından bəhs edir. Bu əsər müəllifin nizamişünaslıq və mütəfəkkir ş

Qarabağnamələr

Bu kitabda Azərbaycanın XIX əsr maarifpərvər tarixçiləri Mirzə Adıgözəl bəyin, Mirzə Camal Cavanşir Qarabağının, Əhməd bəy Cavanşirin Qarabağ haqqında tarixi, ədəbi-bədii, publisistik oçerkləri toplanmışdır.