Sabirabad rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Sabirabad rayon MKS

Yeni kitablar
Elm sahələri üzrə ədəbiyyatlar
12 Fevral , 2019
Dillərin Milli Xarakteri HaqqındaBu kitab iki hissədən ibarətdir. Birinci hissədə dünya dilçilik elminin yaradıcılarından biri olan V. fon Humboldtun dilçilik görüşləri haqqında F.Y.Veysəllinin məqaləsi, sonra isə V. fon Humboldtun "dillərin milli xarekteri" haqqında əsəri çap olunur.Kitabın II hissəsini H.Haarmanın "Yazının tarixi" əsəri təşkil edir.Kitabda "Ad göstəriciləri" və "Özək sözləri" (/ işarəsindən sonrakı rəqəmlər II hissəyə aiddir) prof. F.Ə.Aslanov hazırlamışdır.